Breaking News

मनोरंजन

27 ते 31 जानेवारीलाकुक्कुटपालन व डेअरी फार्मिंग प्रशिक्षण

प्रतिनिधी नागपूर नागपूर दि.21 : महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राच्या वतीने नागपूर येथे ‘आधुनिक शेळी, कुक्कुटपालन व डेअरी फार्मिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम’ चे आयोजन 27 ते 31 जानेवारी दरम्यान करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश प्रशिक्षणार्थींनी पशुपालनाचे प्रशिक्षण घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरु करावा, असा आहे. पशुपालन क्षेत्रात स्वयंरोजगारासाठी लागणाऱ्या उद्योजकीय बाबिंची सविस्तर …

Read More »
All Right Reserved