Breaking News

Daily Archives: January 14, 2023

बेलापूर येथील बाजारतळात स्ट्रीट लाईट लावण्यात यावी गौसे आजम सेवाभावी संस्थाची मागणी

विशेष प्रतिनिधी बेलापूर बेलापूर:-ग्रामविकास अधिकारी. बेलापूर बु।। ग्रामपंचायत कार्यालय ता. श्रीरामपूर. अहमदनगर यांना निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनात सांगितले आहे की आम्ही गौसे आजम सेवाभावी संस्था बेलापूर या संस्थेचे पदाधिकारी असून आम्ही सामाजिक प्रश्न सोडविणेसाठी नेहमी प्रयत्नशिल असतो कायद्याचा अनादर करणा-यां वर कारवाई व्हावी म्हणून शासन दरबारी प्रश्न मांडून …

Read More »
All Right Reserved